Svarta
Katter.

Satans vidunder.

Svarta katter är i många kulturer omgivna av vidskeplighet och olika föreställningar som att de bringar tur eller otur, att de är förbundna med mörka okända krafter och därför förknippats med häxor, djävulen och liknande.