Katter i Lådor.

Varför gillar katter lådor?

Forskarna konstaterar att det bland annat handlar om kattens uråldriga konflikträdsla i relationer med andra jordvarelser.
En katt springer gärna från sina problem hellre än att konfrontera dem. Oförmågan att hitta strategier för lösa konflikter anses vara en orsak till att de tar varje chans att dra sig undan när det finns en papplåda i närheten. 

Men det är inte enda orsaken. Forskarnas slutsatser baseras på en studie på 19 katter som placerades i en ny miljö. Hälften av dem fick tillgång till mindre trånga lådor. Mätutrustningar visade att stressnivåerna sjönk avsevärt bland dessa jämfört med katterna som inte hade denna möjlighet.