Kursens olika delar:
Grundläggande filmteori
Relevant teknik
Synopsis, manus, storyboard & shotlist
Praktisk filmövning - Filmning, klippning och färdigställning av filmproduktion.

Back to Top